MoodleMoot.cz 2018

Statut soutěže eLearning

18. ročník soutěže eLearning pořádá Univerzita Hradec Králové a zájmové sdružením EUNIS-CZ ve spolupráci s zájmovým sdružením EUNIS-SK, Českou asociací distančního univerzitního vzdělávání a Českou společností pro systémovou integraci.

Záměrem soutěže je představit nejlepší výukové produkty využívající informační technologie vytvořené v posledních dvou letech a tak podporovat tvorbu v této oblasti. Cílem soutěže je umožnit srovnání eLearningových produktů a přispívat tak k posilování obecného povědomí o možnostech vzdělávání s podporou moderních technologií.

Výukové produkty budou soutěžit ve třech kategoriích. Hodnocení přihlášených produktů provede odborná porota, kterou jmenují organizátoři soutěže. Kriteria pro hodnocení multimediálních a eLearningových produktů jsou zveřejněna na stránkách FIM UHK zde.

Ceny v soutěži eLearning

  • Ceny EUNIS-CZ a EUNIS-SK
  • Cena ČSSI
  • Cena ČADUV

Organizátoři soutěže si vyhrazují právo rozšířit počet oceněných nebo některou z cen neudělit.

Podmínky účasti v soutěži eLearning

  • Kurzy a multimediální vzdělávací objekty mohou přihlásit vysoké školy, instituce, firmy i jednotlivci z České a Slovenské republiky zabývající se vzděláváním.
  • Autor může do soutěže přihlásit nejvýše dva produkty v každé kategorii.
  • Přihlašovatel umožní členům poroty přístup do virtuálního studijního prostředí (pokud je využíváno).
  • Přihlašovatel souhlasí s tím, že vystoupí na konferenci MoodleMoot.cz 2018, která je pořádána v partnerství s konferencí eLearning 2018.
  • Pro soutěžící je nutná registrace v registračním systému.
  • Organizátoři se zavazují, že předané materiály nebudou využity ke komerčním účelům.
  • Soutěžící zasílá požadované materiály v předepsaných termínech a formátech prostřednictvím registračního systému.

Soutěžní kategorie a kritéria hodnocení

Pokyny pro zpracování příspěvku k soutěžnímu produktu soutěže eLearning

Informace o pokynech pro zpracování příspěvků k soutěžnímu produktu soutěže eLearning jsou uvedeny zde.