MoodleMoot.cz 2018

Důležitá data:

Odeslání příspěvku k recenznímu řízení

23 září 2018

Oznámení o přijetí příspěvku do sborníku

25. září 2018

Termín pro včasnou registraci

23. září 2018

Odeslání finálních tiskových verzí

28. září 2018 

Konání konference

24.-25. října 2018

Workshopy konané v rámci konference

23. října 2018

Na základě velkého množství požadavků na posunutí termínu pro odeslání příspěvků a včasnou registraci, jsme tento termín posunuli z 31. srpna 2018 na 23. září 2018.