MoodleMoot.cz 2018

Poplatky

Včasné vložné do
23. září 2018
Vložné
Měna CZK CZK
Základní vložné 1 980 Kč 2 950 Kč
Studenti * 585 Kč 735 Kč
Workshop (U1/U2), základní vložné ** 2 385 Kč 2 985 Kč
Workshop (A), základní vložné ** 3 435 Kč 3 735 Kč
Workshop (U1/U2), studenti *** 1 935 Kč 2 685 Kč
Workshop (A), studenti *** 3 135 Kč 3 585 Kč

Ceny jsou uvedeny vč. DPH.


Poplatek ve výši „včasného vložného“ je podmíněn registrací a platbou připsanou na účet do konce termínu včasného vložného.

Vložné zahrnuje účast na přednáškách a prezentacích obou dnů konference, tištěný sborník abstraktů, drobné občerstvení v průběhu konference a účast na společenském večeru.

V případě provedení platby ze zahraničí je cena za registraci navýšena o částku 100,- Kč. za bankovní poplatky.

* Studentské vložné zahrnuje účast na přednáškách a prezentacích obou dnů konference a tištěný sborník abstraktů.

** Účast na workshopech je oddělená akce. Vložné na workshopy nezahrnuje účast na konferenci a na společenském večeru.

*** Studentské vložné na workshopech je oddělená akce.

Školení bude probíhat na aktuální verzi LMS Moodle 3.5.X.