MoodleMoot.cz 2018

Témata konference

 • Moodle jako otevřená brána pro efektivní formy vzdělávání a osobní rozvoj
 • Moodle jako zabezpečená brána pro vaše data a osobní údaje (GDPR)
 • Moodle jako platforma integrovaná s okolními systémy
 • Moodle jako organizační brána pro podporu blended learningu a prezenčních kurzů
 • Moodle jako datová brána pro big data a analýzy
 • Moodle jako otevřená brána komunity pro sdílení zkušeností uživatelů a inspirace

 • eLearning a mobilní technologie
 • eLearning a sociální sítě
 • eLearning ve vzdělávání dospělých
 • Inovace studijních programů s využitím eLearningu
 • Moderní trendy eLearningu
 • Pedagogicko-psychologické aspekty eLearningu
 • Případové studie a projekty
 • SMART eLearning
 • Vědecký výzkum a výuka jazyků