MoodleMoot.cz 2018

Odeslání příspěvku

Zaslání příspěvku probíhá formou uložení do databáze Moodle. Po přihlášení se do systému konference autor vyplní požadované údaje, vloží příspěvek a odešle jej do systému. Finální verze příspěvků je nutno připravit a následně odeslat v požadovaném formátu:

wordŠablona pro plný příspěvek

wordUkázka stránky příspěvku v tištěném sborníku abstraktů


Šablony obsahují další instrukce pro použití. Příspěvky odesílejte ve formátu doc/docx. Pro tištěný sborník abstraktů se při odeslání příspěvku vyžaduje vyplnění názvu příspěvku, jména autorů, abstraktu příspěvku v přednášeném jazyce a klíčových slov v přednášeném jazyce a kontaktních informací. Autor příspěvku při odesílání poskytuje souhlas s publikací obsahu. Odeslání příspěvku - kliknutím na tento odkaz se Vám otevře databáze příspěvků, kde můžete přidat a odeslat svůj příspěvek. Pro vstup do databáze je nezbytný uživatelský účet do systému MoodleMoot.cz. Pokud jej ještě nemáte založený, systém Vám nabídne možnost založení účtu.Vytvoření nového účtu

Termíny pro zaslání anotace příspěvku k recenznímu řízení je 23. 9. 2018.

Oznámení o přijetí anotace příspěvku je 25. 9. 2018.

Publikování přijatých příspěvků

Přijaté příspěvky představují výběr ze zaslaných příspěvků. Abstrakty plných příspěvků budou publikovány v tištěném sborníku abstraktů s ISBN. Plné příspěvky a prezentace budou publikovány na internetu. Alespoň jeden z autorů se musí na konferenci registrovat a zaplatit vložné.

Přijímány jsou příspěvky v češtině, slovenštině a angličtině. Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina. Tlumočení není zajištěno.