MoodleMoot.cz 2018

Workshopy

Termín

Tematicky zaměřené workshopy proběhnou v úterý 23. 10. 2018 v prostorách počítačových učeben Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Konkrétně na kontaktní adrese Fakulty informatiky a managementu UHK Hradecká 1249/6, Hradec Králové, v učebnách J8 a J20.

Zaměření

Zájemci se mohou registrovat do následujících workshopů:

  • Workshop pro učitele - základní (U1)
  • Workshop pro učitele - pokročilí (U2)
  • Workshop pro administrátory (A)

Rozdělení do učeben

10:00 - 13:30 U1 – učebna J8, A – učebna J20

14:00 – 17:30 U2 – učebna J8, A – učebna J20

Anotace workshopů

Workshop pro učitele - základní (U1) - základní orientace v LMS Moodle ve verzi 3.5
- založení a nastavení parametrů kurzu, vč. správy kurzu
- tvorba materiálů kurzu (kniha, soubor, popisek, úkol)
- podmíněné činnosti a absolvování kurzu
- vliv použití Moodle Mobile na přípravu kurzu
- kontrola průchodu studiem kurzu
Workshop pro učitele - pokročilí (U2) - pokročilé funkce verze LMS Moodle 3.5 (hlavní změny v posledních verzích)
- změny z pohledu kurzu,
- změny a novinky v činnostech
- štítky, nové použití v kurzu a činnostech
- proč použít Konec kurzu (Analytiky)
- vliv použití Moodle Mobile na přípravu kurzu
- nepište manuály, použijte Průvodce
- zdroje inspirací.
Workshop pro administrátory (A) - instalace a správa LMS Moodle na základní úrovni a zajištění standardního běhu a údržba systému
- správa funkcí pro GDRP a ochrany osobních údajů
- kompletní správa uživatelů - vytvoření uživatelského účtu, aktualizace účtů, hromadné importy, blokace uživatelů
- nastavení Moodle pro Mobile Moodle
- volba přihlašovacích postupů, nastavení autentizace pomocí externí autority, LDAP

Workshopy jsou akreditovány u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva vnitra ČR.