MoodleMoot.cz 2021

Důležitá data

Termín pro včasnou registraci

31. 8. 2021

Odeslání příspěvku k recenznímu řízení

31. 8. 2021

Oznámení o přijetí příspěvku do sborníku

31. 8. 2021

Odeslání finálních tiskových verzí

31. 8. 2021

Workshopy konané v rámci konference

14. 9. 2021

Konání konference

15.-16. 9. 2021

*Na základě četných požadavků zájemců o MoodleMoot.cz 2021 posouváme termín pro včasné vložné a termín pro odeslání příspěvku k recenznímu řízení do 31. srpna 2021.