MoodleMoot.cz 2021

Poplatky

Včasné vložné do
31. 8. 2021
Vložné
Měna CZK  CZK
Základní vložné 2 380 Kč 3 550 Kč
Studenti * 585 Kč 735 Kč
Workshop (U1/U2), základní vložné ** 2 785 Kč 3 585 Kč
Workshop (A), základní vložné ** 3 835 Kč 4 535 Kč
Workshop (U1/U2), studenti ** 1 935 Kč 2 685 Kč
Workshop (A), studenti ** 3 135 Kč 3 585 Kč


Ceny jsou uvedeny vč. DPH.

V případě provedení platby ze zahraničí je cena za registraci navýšena o částku 100,- Kč za bankovní poplatky.


Poplatek ve výši „včasného vložného“ je podmíněn registrací a platbou připsanou na účet do konce termínu včasného vložného.

Základní vložné zahrnuje účast na přednáškách a prezentacích obou dnů konference, tištěný sborník abstraktů, drobné občerstvení v průběhu konference a účast na společenském večeru.

* Studentské vložné zahrnuje účast na přednáškách a prezentacích obou dnů konference, tištěný sborník abstraktů a drobné občerstvení v průběhu konference. Nárok na studentskou slevu (zahrnuje i studenty doktorského prezenčního studia) je na místě nutno doložit předložením platného průkazu či potvrzení o studiu.

** Workshopy představují oddělenou akci. Vložné na workshopy nezahrnuje účast na konferenci a na společenském večeru.

Školení bude probíhat na aktuální verzi LMS Moodle 3.9.X.