MoodleMoot.cz 2021

Odeslání příspěvku

Zaslání příspěvku probíhá formou uložení do databáze Moodle. Po přihlášení do systému konference autor vyplní požadované údaje, vloží příspěvek a odešle jej do systému. Finální verze příspěvků je nutno připravit a následně odeslat v požadovaném formátu:


word Šablona pro abstrakt v tištěném sborníku

word Šablona pro plný příspěvek


Šablony obsahují instrukce pro další použití. Příspěvky odesílejte ve formátu doc/docx. Pro tištěný sborník abstraktů se při odeslání příspěvku vyžaduje vyplnění názvu příspěvku, jména autorů, abstraktu příspěvku v přednášeném jazyce, klíčových slov v přednášeném jazyce a kontaktních informací. Autor příspěvku při odesílání poskytuje souhlas s publikací obsahu. Odeslání příspěvku: kliknutím na tento odkaz se Vám otevře databáze příspěvků, kde můžete přidat a odeslat svůj příspěvek. Pro vstup do databáze je nezbytný uživatelský účet do systému MoodleMoot.cz. Pokud jej ještě nemáte založený, systém Vám nabídne možnost založení účtu

Termín pro zaslání anotace příspěvku k recenznímu řízení bude upřesněn.

Oznámení o přijetí anotace příspěvku bude upřesněno.


Publikování přijatých příspěvků

Přijaté příspěvky představují výběr ze zaslaných příspěvků. Abstrakty plných příspěvků budou publikovány v tištěném sborníku abstraktů s ISBN. Plné příspěvky a prezentace budou publikovány na internetu. Alespoň jeden z autorů se musí na konferenci registrovat a zaplatit vložné.

Přijímány jsou příspěvky v češtině, slovenštině a angličtině. Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina. 

Tlumočení není zajištěno.