MoodleMoot.cz 2021

Program

První den konference dopoledne proběhne hlavní panel konference. Odpoledne se konference rozdělí do sekcí: 

  • Moodle a elektronické vzdělávání v akademickém prostředí, 

  • Moodle a elektronické vzdělávání v prostředí firem a veřejné správy. 

Druhý den konference bude pokračovat společná sekce Moodle v akademickém prostředí.

Podrobný program konference je zveřejněn níže. Databázi přihlášených příspěvků naleznete zde.


Středa 15. září 2021
Hlavní panel konference - aula EP 110
9:30 10:00       Oficiální zahájení mezinárodní konference MoodleMoot.cz 2021
10:00 10:30       Martin Dougiamas (Moodle HQ)
10:30 11:00       Luděk Šulák (PragoData Consulting, s.r.o.) - Moduly LMS pro vzdělávání zaměstnanců
11:00 11:30       Coffee Break
11:30 12:00       Bartlomiej Wroblewski, Tereza Havránková, Jana Čepičková (Západočeská univerzita v Plzni) - Moodle jako platforma pro online soutěž v anglickém jazyce
12:00 12:30       Bohdana Řeháková (Univerzita Palackého v Olomouci) - Rozšíření funkcionalit celouniverzitního LMS Moodle Univerzity Palackého v Olomouci
 
12:30 13:30       Polední přestávka
 
Sekce       Moodle a elektronické vzdělávání v akademickém prostředí - aula EP 208
13:30 14:00       Adrian Kapias (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava) - Zkušenosti z bezkontaktní formy výuky na technické univerzitě
14:00 14:30       Igor Kopetschke (Technická univerzita v Liberci) - Moodle a videokonferenční nástroje v prostředí TUL
14:30 15:00       Zbyněk Filipi (Západočeská univerzita v Plzni) - Změny ve využívání LMS Moodle na Západočeské univerzitě v Plzni
15:00 15:30       Vojtěch Havlis (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích) - Novinky v Moodle Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve vazbě na využití videokonferečních nástrojů pro potřeby výuky na VŠ
15:30 15:50       Coffee Break
15:50 16:05       Petr Grolmus, Zlata Hokrová, Lucie Rohlíková, Václav Vrbík   (Západočeská univerzita v Plzni) - Moodle v době „covidové“
16:05 16:20       Libor Filip (Univerzita Hradec Králové) - Implementace LMS Moodle UHK vč. modulu pro přijímací zkoušky
16:20 16:50       Daniel Rajdl, Kristína Mizeráková, Lucie Pešanová (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni) - Moodle: praktické tipy
16:50 17:20       Stanislava Dvořáková, František Smrčka (Vysoká škola polytechnická Jihlava) - Propojení LMS Moodle a informačního systému na Vysoké škole polytechnické Jihlava
17:20 17:40       Jana Nunvářová, Petra Poulová (Univerzita Hradec Králové) - Využití digitálního storytellingu v ekonomickém předmětu na střední škole
 
Sekce       Moodle a elektronické vzdělávání v prostředí firem a veřejné správy - aula EP 206
13:30 14:00       Bohuš Havel (PragoData Consulting, s.r.o.) - Nový nástroj pro tvůrce - H5P
14:00 14:30       Martin Hájek (Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost) - Využití LMS Moodle pro potřeby vzdělávání v kybernetické bezpečnosti
14:30 15:00       Petr Kabátek (Kraj Vysočina) - Využití LMS Moodle v prostředí Kraje Vysočina
15:00 15:30       Pavel Patočka (Dopravní podnik hlavního města Prahy) - LMS v prostředí Dopravního podniku hlavního města Prahy
15:30 15:50       Coffee Break
15:50 16:20       Tomáš Polák, Lukáš Čelinák (Finančné riaditeľstvo SR, Akadémia finančnej správy) - Novinky v systému vzdělávania Finančnej správy SR
16:20 16:50       Nina Hrtoňová, Václav Maněna, Michal Černý (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR) - Moodle a překonávání bariér
16:50 17:20       Zbyněk Hraše, Eduard Fűzesséry (Synetech, s.r.o.) - Mobilní aplikace pro Moodle LMS
 
19:00 23:00       Společenský večer
 
Čtvrtek 16. září 2021
Společná sekce - aula EP 110
9:00 9:30       Igor Kopetschke (Technická univerzita v Liberci) - Školení zaměstnanců TUL v Moodle
9:30 10:00       Jitka Strýčková, Michal Bajer (PragoData Consulting, s.r.o.) - Představení modulu Proctoring v LMS Moodle
10:00 10:30       Coffee Break
10:30 11:00       Lucie Zavadilová (PragoData Consulting, s.r.o.) - Antiphishingový modul a jeho využití v LMS Moodle
11:00 11:30       Ondřej Mrázek, Vojtěch Mrkývka (Masarykova univerzita v Brně) - Životní cyklus Moodle na FF MU
11:30 12:00       Jiří Pazourek (Masarykova univerzita) - Testování v Moodle na VŠ
12:00 12:30       Oficiální zakončení mezinárodní konference MoodleMoot.cz 2021