MoodleMoot.cz 2021

Partneři a sponzoři

Západočeská univerzita v Plzni

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Hradec Králové

VŠB-TU Ostrava

EUNIS-CZ


Mediální partneři

HR News

Klub personalistů ČR

Česká škola

edumenu.cz

edumenu

KISK

KISK

AIVD

AIVD

IT Systems

SystemOnLine