MoodleMoot.cz 2021

Conference Committees

Program Committee

 • předseda: Dr. Ing. Jan Rychlík, Centrum informatizace a výpočetní techniky Západočeské univerzity v Plzni
 • Ing. Radek Holý, Ph.D., prorektor pro informační systém Českého vysokého učení technického v Praze
 • Ing. Marek Kalika, Ph.D., ředitel Výpočetního a informačního centra Českého vysokého učení technického v Praze
 • Prof. Kamila Kuča, rektor Univerzity Hradec Králové
 • Ing. Jakub Papírník, ředitel Ústavu výpočetní techniky Karlovy univerzity v Praze
 • RNDr. David Skoupil, ředitel Centra Výpočetní techniky Univerzity Palackého v Olomouci
 • Ing. Michal Sláma, ředitel Centra informačních technologií Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
 • Doc. Milan Adámek, děkan Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
 • PaedDr. Petr Bauman, Ph.D., prorektor pro studium Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 • Ing. Olga Klápšťová, ředitelka Centra informačních technologií a služeb Univerzity Pardubice
 • Prof. Jaroslav Miller, Univerzita Palackého v Olomouci
 • PhDr. David Mudrák, Ph.D., Moodle HQ
 • Prof. Jiří Pazourek, Ph.D., prof. Veterinární a farmaceutické univerzity Brno
 • RNDr. Blanka Šedivá, Ph.D., prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost Západočeské univerzity v Plzni

Organizing Committee

 • Chairman: Ing. Jaroslav Hindra, PragoData Consulting, Ltd.
 • PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D., University of West Bohemia in Pilsen
 • Bc. Tomáš Pruner, University of West Bohemia in Pilsen
 • Mgr. Michal Bajer, PragoData Consulting, Ltd.
 • Ing. Libor Soška, PragoData Consulting, Ltd.
 • Mgr. Alena Zalejská, PragoData Consulting, Ltd.
 • Mgr. Lucie Zavadilová, PragoData Consulting, Ltd.