Příspěvky konference

Informace pro autory příspěvků

Pro zápis příspěvku na konferenci:

  1. Zapište se do kurzu (pro registrované!). 
  2. Klikněte na záložku "Přidat záznam". 
  3. Vyplňte formulář příspěvku. 
  4. Tlačítkem "Uložit" příspěvek odešlete do databáze konference. Příspěvek nebude do schválení správcem veřejně dostupný.

Šablony pro příspěvky konference MoodleMoot.cz 2021 

Finální verze příspěvků je nutno připravit a následně odeslat v požadovaném formátu:

WordŠablona pro plný příspěvek

WordŠablona pro abstrakt v tištěném sborníku

Šablony obsahují další instrukce pro použití. Příspěvky odesílejte ve formátu word.

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 28 ()
O autorovi / About Author
Datum vložení:
Date of entry:
3. červen 2020
Jméno autora/autorů:
Author name(s):

Bohuš Havel

Organizace:
Organization/Company/Institution:
PragoData Consulting, s.r.o.
Země:
Country:
Česká republika
Představení autorů:
About authors:

Dlouholetý moodler, správce českého jazykového balíčku Moodle.

Více o mně


O  příspěvku / About Presentation
Název příspěvku:
Title of the presentation:
Nový nástroj pro tvůrce - H5P
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Čeština
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

Pro tvůrce kurzů je dobrou zprávou začlenění nástroje H5P do Moodle. Z hlediska vytváření se jedná o největší inovaci v poslední době. Je to nástroj pro tvorbu a zobrazení vizuálního obsahu ve formátu HTML5. 

První verzí s H5P byla verze 3.8, každá další verze přinesla novinky. Obsah lze vytvořit v Moodle, přenést z jiného zdroje nebo v samostatné aplikaci Lumi. Současná verze 3.11 dovoluje integrovat obsah H5P do HTML stránek Moodle pomocí filtru, používat H5P jako samostatnou hodnocenou aktivitu. Implementace H5P funguje plnohodnotně také v mobilní aplikaci. Funkčnost H5P je zajištěna knihovnami, které realizují jednotlivé typy obsahů.

Příklad Prezentace

Příklad Slider

Klíčová slova:
Keywords:

H5P, MOODLE, Lumi

Abstract (English)
(nepovinné/optional)

The integration of H5P into Moodle is good news for course builders. H5P is the biggest innovation for teachers in recent times. It is a tool for creation and display visual content in HTML5 format. The first version with H5P was version 3.8, each subsequent version brought new. 

Content can be created in Moodle, transferred from another source or in a separate Lumi application. The current version 3.11 allows you to integrate H5P content into Moodle HTML pages using a filter, using H5P as a separate evaluated activity. The implementation of H5P also works fully in the mobile application. The functionality of H5P is provided by libraries that implement individual types of content.

Keywords (English)
(nepovinné/optional)

H5P, MOODLE, Lumi

Délka příspěvku:
Duration:
30 minut
Cílová skupina (více variant):
Target group:
Vývojáři kurzů/Course Developers
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Začátečník/Beginners
Sektor:
Sector:
Obecné/General
Prezentace/Článek:
Presentation/Full paper:
Dokument PDF _H5P a Moodle 2021.pptx.pdf
Příspěvek konference:
Paper:
Dokument aplikace Word 2007 Havel abstrakt_sbornik_2021.docx

Editovat Schválit 
Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 28 ()