Conference Contributions

Information for authors

To send a conference contribution:

  1. Enrol in this course.
  2. Choose tab "Add entry".
  3. Fill out the form.
  4. Use the "Save" button to send the paper to the conference database. The contribution will not be publicly available until approved by the administrator.

Templates for presenter materials of MoodleMoot.cz 2021

Please use templates:

WordTemplate for full paper 

WordTemplate for abstract in printed proceedings

Please send contributions in Word format.

Page: () 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 28 ()
O autorovi / About Author
Datum vložení:
Date of entry:
19 July 2021
Jméno autora/autorů:
Author name(s):

Ing. Stanislava Dvořáková, Ph.D.,
PaedDr. František Smrčka, Ph.D.

Organizace:
Organization/Company/Institution:
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Země:
Country:
Česká republika
Představení autorů:
About authors:

Stanislava Dvořáková
Zastávaná funkce: akademický pracovník, metodik e-learningu na Katedře matematiky
Název instituce: Vysoká škola polytechnická Jihlava

František Smrčka
Zastávaná funkce: akademický pracovník, metodik e-learningu na Katedře technických studií
Název instituce: Vysoká škola polytechnická Jihlava

O  příspěvku / About Presentation
Název příspěvku:
Title of the presentation:
Propojení LMS Moodle a informačního systému na Vysoké škole polytechnické Jihlava
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Čeština
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

V roce 2008 byl na Vysoké škole polytechnické Jihlava zaveden e-learningový systém, včetně metodiky. Byl také nainstalován LMS Moodle. Tento systém je od roku 2017 inovován. Nainstalovala se aktuální verze LMS Moodle 3.3. Již se zavedením e-learningového systému se začalo s propojováním LMS Moodle se školním informačním systémem. Jedná se především o importy studentů, studijních skupin a dalších důležitých informací. Dále byl vytvořen systém záloh kurzů pro staré semestry, kam i v dalších semestrech mají akademičtí pracovníci přístup. V případě potřeby tam mohou přistupovat i studenti. Dalšímu většímu rozvoji pomohla i pandemie Covid-19, kdy e-learning a On-line výuku byli nuceni používat všichni akademičtí pracovníci. Pro ně byly vytvořeny manuály a také šablony pro snadné vytváření nových kurzů.

Klíčová slova:
Keywords:

e-learning, LMS Moodle, Informační systém, OwnCload

Abstract (English)
(nepovinné/optional)

In 2008, an e-learning system, including methodology, was introduced at the Jihlava Polytechnic University. LMS Moodle was also installed. This system has been innovated since 2017. The current version of LMS Moodle 3.3 has been installed. Already with the introduction of the e-learning system, the connection of LMS Moodle with the school information system began. These are mainly imports of students, study groups and other important information. Furthermore, a system of course advances for old semesters has been created, to which academic staff have access in subsequent semesters. If necessary, students can also access there. The Covid-19 pandemic, when e-learning and online teaching were forced to be used by all academics, also helped to further develop. Manuals were created for them, as well as templates for easy creation of new courses.

Keywords (English)
(nepovinné/optional)

e-learning, LMS Moodle, Information system, OwnCloud

Délka příspěvku:
Duration:
30 minut
Cílová skupina (více variant):
Target group:
Vývojáři Moodle/Developers
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Expert/Experts
Sektor:
Sector:
Univerzity/Universities
Prezentace/Článek:
Presentation/Full paper:
Word 2007 document článek na MoodleMoot21_Dvořáková.docx
Příspěvek konference:
Paper:
Word 2007 document abstrakt_sbornik_2021_Dvořáková.docx

Editovat Schválit 
Page: () 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 28 ()