Conference Contributions

Information for authors

To send a conference contribution:

  1. Enrol in this course.
  2. Choose tab "Add entry".
  3. Fill out the form.
  4. Use the "Save" button to send the paper to the conference database. The contribution will not be publicly available until approved by the administrator.

Templates for presenter materials of MoodleMoot.cz 2021

Please use templates:

WordTemplate for full paper 

WordTemplate for abstract in printed proceedings

Please send contributions in Word format.

Page: () 1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ()
O autorovi / About Author
Datum vložení:
Date of entry:
4 August 2021
Jméno autora/autorů:
Author name(s):

Ondřej Mrázek, Vojtěch Mrkývka

Organizace:
Organization/Company/Institution:
CIT FF Masarykova univerzita
Země:
Country:
Česká republika
Představení autorů:
About authors:

Mgr. et Mgr. Ondřej Mrázek, Ph.D.
E-mail: mrazek@phil.muni.cz
Zastávaná funkce: správce systému
Název instituce: Centrum informačních technologií FF MU,
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

Mgr. Vojtěch Mrkývka
E-mail: mrkyvka@phil.muni.cz
Zastávaná funkce: programátor, správce systému
Název instituce: Centrum informačních technologií FF MU,
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

O  příspěvku / About Presentation
Název příspěvku:
Title of the presentation:
Životní cyklus Moodle na FF MU
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

Dlouhodobá existence instalace Moodle v prostředí s mnoha kurzy a uživateli může vést ke vzniku problémů s udržitelností a rozvojem konkrétní instalace. Dochází ke hromadění starých kurzů, nárůstu velikosti databáze a zvyšují se nároky na vývoj a aktuálnost dané platformy. Správně nastavená pravidla a procesy spojené s životním cyklem kurzů mohou pomoct efektivně tyto problémy odstranit. Moodle na FF MU patří mezi jednu z největších instalací v ČR s mnohaletými zkušenostmi, specifičnost této instalace vedla ke vzniku zavedení Moodle Life Cycle (MLC) na naší fakultě. V příspěvku představíme stav instalace před MLC, aktuální podobu MLC a vyhlídky na další vývoj.

Klíčová slova:
Keywords:

Moodle, životní cyklus, udržitelnost

Abstract (English)
(nepovinné/optional)
Keywords (English)
(nepovinné/optional)
Délka příspěvku:
Duration:
30 minut
Cílová skupina (více variant):
Target group:
Administrátoři, správci/Administrator
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Expert/Experts
Sektor:
Sector:
Univerzity/Universities
Prezentace/Článek:
Presentation/Full paper:
Word 2007 document příspěvek_webMM_MU_Mrázek_Mrkývka.docx
Příspěvek konference:
Paper:
Word 2007 document abstrakt_sbornik_2021_MU_Mrázek, Mrkývka.docx

Editovat Schválit 
Page: () 1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ()