Conference Contributions

Information for authors

To send a conference contribution:

  1. Enrol in this course.
  2. Choose tab "Add entry".
  3. Fill out the form.
  4. Use the "Save" button to send the paper to the conference database. The contribution will not be publicly available until approved by the administrator.

Templates for presenter materials of MoodleMoot.cz 2021

Please use templates:

WordTemplate for full paper 

WordTemplate for abstract in printed proceedings

Please send contributions in Word format.

Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 28 ()
O autorovi / About Author
Datum vložení:
Date of entry:
24 June 2021
Jméno autora/autorů:
Author name(s):

Lucie Zavadilová

Organizace:
Organization/Company/Institution:
PragoData Consulting, s.r.o.
Země:
Country:
Česká republika
Představení autorů:
About authors:

Moodle specialista PragoData Consulting, s.r.o.

O  příspěvku / About Presentation
Název příspěvku:
Title of the presentation:
Antiphishingový modul a jeho využití v LMS Moodle
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Čeština
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

V dnešní době se jedním z nejdůležitějších témat v oblasti e-learningu stává problematika kybernetické bezpečnosti. Příspěvek představí nově vyvinutý antiphishingový modul. Tento modul v LMS Moodle simuluje phishingový útok na uživatele, kteří absolvovali kurzy ke kyberbezpečnosti, a ověřuje tak, nakolik byla školení úspěšná. Správci systému a manažeři vzdělávání mají přístup k přehledným reportům zobrazujícím úspěšnost bezpečnostních školení a cvičných útoků. Součástí příspěvku jsou praktické ukázky nastavení a způsoby využití modulu Antiphishing.


Klíčová slova:
Keywords:

kybernetická bezpečnost, phishing, antiphishingový modul, LMS Moodle

Abstract (English)
(nepovinné/optional)

Nowadays, cyber security is becoming one of the most important topics in the field of e-learning. The paper presents a newly developed anti-phishing module. This module in LMS Moodle simulates a phishing attack on users who have completed cybersecurity courses, and thus verifies how successful the trainings were. System administrators and training managers have access to clear reports showing the success of security trainings and the phishing attacks. Practical examples of settings and ways to use the Anti-phishing module are included.


Keywords (English)
(nepovinné/optional)

cyber security, phishing, anti-phishing module, LMS Moodle

Délka příspěvku:
Duration:
30 minut
Cílová skupina (více variant):
Target group:
Vývojáři Moodle/Developers
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Expert/Experts
Sektor:
Sector:
Obecné/General
Prezentace/Článek:
Presentation/Full paper:
Word 2007 document abstrakt_sbornik_2021_Zavadilova.docx
Příspěvek konference:
Paper:
PDF document MM2021_Antiphishing.pdf

Editovat Schválit 
Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 28 ()