Příspěvky konference

Informace pro autory příspěvků

Pro zápis příspěvku na konferenci:

  1. Zapište se do kurzu (pro registrované!). 
  2. Klikněte na záložku "Přidat záznam". 
  3. Vyplňte formulář příspěvku. 
  4. Tlačítkem "Uložit" příspěvek odešlete do databáze konference. Příspěvek nebude do schválení správcem veřejně dostupný.

Šablony pro příspěvky konference MoodleMoot.cz 2021 

Finální verze příspěvků je nutno připravit a následně odeslat v požadovaném formátu:

WordŠablona pro plný příspěvek

WordŠablona pro abstrakt v tištěném sborníku

Šablony obsahují další instrukce pro použití. Příspěvky odesílejte ve formátu word.

Stránka: () 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 28 ()
O autorovi / About Author
Datum vložení:
Date of entry:
19. červenec 2021
Jméno autora/autorů:
Author name(s):

Ing. Stanislava Dvořáková, Ph.D.,
PaedDr. František Smrčka, Ph.D.

Organizace:
Organization/Company/Institution:
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Země:
Country:
Česká republika
Představení autorů:
About authors:

Stanislava Dvořáková
Zastávaná funkce: akademický pracovník, metodik e-learningu na Katedře matematiky
Název instituce: Vysoká škola polytechnická Jihlava

František Smrčka
Zastávaná funkce: akademický pracovník, metodik e-learningu na Katedře technických studií
Název instituce: Vysoká škola polytechnická Jihlava

O  příspěvku / About Presentation
Název příspěvku:
Title of the presentation:
Propojení LMS Moodle a informačního systému na Vysoké škole polytechnické Jihlava
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Čeština
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

V roce 2008 byl na Vysoké škole polytechnické Jihlava zaveden e-learningový systém, včetně metodiky. Byl také nainstalován LMS Moodle. Tento systém je od roku 2017 inovován. Nainstalovala se aktuální verze LMS Moodle 3.3. Již se zavedením e-learningového systému se začalo s propojováním LMS Moodle se školním informačním systémem. Jedná se především o importy studentů, studijních skupin a dalších důležitých informací. Dále byl vytvořen systém záloh kurzů pro staré semestry, kam i v dalších semestrech mají akademičtí pracovníci přístup. V případě potřeby tam mohou přistupovat i studenti. Dalšímu většímu rozvoji pomohla i pandemie Covid-19, kdy e-learning a On-line výuku byli nuceni používat všichni akademičtí pracovníci. Pro ně byly vytvořeny manuály a také šablony pro snadné vytváření nových kurzů.

Klíčová slova:
Keywords:

e-learning, LMS Moodle, Informační systém, OwnCload

Abstract (English)
(nepovinné/optional)

In 2008, an e-learning system, including methodology, was introduced at the Jihlava Polytechnic University. LMS Moodle was also installed. This system has been innovated since 2017. The current version of LMS Moodle 3.3 has been installed. Already with the introduction of the e-learning system, the connection of LMS Moodle with the school information system began. These are mainly imports of students, study groups and other important information. Furthermore, a system of course advances for old semesters has been created, to which academic staff have access in subsequent semesters. If necessary, students can also access there. The Covid-19 pandemic, when e-learning and online teaching were forced to be used by all academics, also helped to further develop. Manuals were created for them, as well as templates for easy creation of new courses.

Keywords (English)
(nepovinné/optional)

e-learning, LMS Moodle, Information system, OwnCloud

Délka příspěvku:
Duration:
30 minut
Cílová skupina (více variant):
Target group:
Vývojáři Moodle/Developers
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Expert/Experts
Sektor:
Sector:
Univerzity/Universities
Prezentace/Článek:
Presentation/Full paper:
Dokument aplikace Word 2007 článek na MoodleMoot21_Dvořáková.docx
Příspěvek konference:
Paper:
Dokument aplikace Word 2007 abstrakt_sbornik_2021_Dvořáková.docx

Editovat Schválit 
Stránka: () 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 28 ()