Příspěvky konference

Informace pro autory příspěvků

Pro zápis příspěvku na konferenci:

  1. Zapište se do kurzu (pro registrované!). 
  2. Klikněte na záložku "Přidat záznam". 
  3. Vyplňte formulář příspěvku. 
  4. Tlačítkem "Uložit" příspěvek odešlete do databáze konference. Příspěvek nebude do schválení správcem veřejně dostupný.

Šablony pro příspěvky konference MoodleMoot.cz 2021 

Finální verze příspěvků je nutno připravit a následně odeslat v požadovaném formátu:

WordŠablona pro plný příspěvek

WordŠablona pro abstrakt v tištěném sborníku

Šablony obsahují další instrukce pro použití. Příspěvky odesílejte ve formátu word.

Stránka: () 1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ()
O autorovi / About Author
Datum vložení:
Date of entry:
27. srpen 2021
Jméno autora/autorů:
Author name(s):

Ing. Petr Dvořák

Organizace:
Organization/Company/Institution:
Vojenské Lesy a Statky ČR
Země:
Country:
Česká republika
Představení autorů:
About authors:

Ing. Petr Dvořák
Vedoucí oddělení ICT 
Vojenské lesy a statky ČR

O  příspěvku / About Presentation
Název příspěvku:
Title of the presentation:
Vzdělávání zaměstnanců VLS v LMS Moodle
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

LMS Moodle jako nástroj elektronického vzdělávání lze využít nejen pro výukové kurzy a vzdělávací programy ve vzdělávacích organizacích, ale i jako prostředek pro seznámení zaměstnanců s prostředím firmy, interními předpisy, metodikami a návody. 

Ve státním podniku Vojenské lesy a statky ČR, s.p., využíváme dlouhodobě Moodle pro jednotné zpracování návodů pro zaměstnance k informačním systémům a k jednotlivým agendám. V Moodle jsou formou kurzu zpracovány metodické pokyny. Díky jednomu místu a jednotné podobě kurzů, jsou informace pro zaměstnance přístupnější a garant příslušné agendy má přehled o tom, kdo se s metodikou seznámil a kdo ne. 

Ke každému kurzu může garant vytvořit test, ve kterém ověří znalosti zaměstnanců, kterých se příslušná agenda týká a v návaznosti na výsledky testu, může zajistit podrobnější proškolení zaměstnanců. 

Cílem využití Moodle je jeho propojení s personálním systémem, naplnění standardními kurzy (např. BOZP a PO) a zpřístupnění návodů na míru k jednotlivých aplikacím nebo obecně kurzy MS Office, MS Windows atp.

Klíčová slova:
Keywords:

vzdělávání zaměstnanců organizace, návody k informačním systémům a agendám, kurzy v Moodle jako metodické pokyny pro zaměstnance VLS

Abstract (English)
(nepovinné/optional)
Keywords (English)
(nepovinné/optional)
Délka příspěvku:
Duration:
15 minut
Cílová skupina (více variant):
Target group:
Vývojáři kurzů/Course Developers
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Sektor:
Sector:
Veřejná správa/Goverment
Prezentace/Článek:
Presentation/Full paper:
Příspěvek konference:
Paper:
Dokument aplikace Word 2007 vls_moodlemoot_2021_abstrakt.docx

Editovat Schválit 
Stránka: () 1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ()