Příspěvky konference

Informace pro autory příspěvků

Pro zápis příspěvku na konferenci:

  1. Zapište se do kurzu (pro registrované!). 
  2. Klikněte na záložku "Přidat záznam". 
  3. Vyplňte formulář příspěvku. 
  4. Tlačítkem "Uložit" příspěvek odešlete do databáze konference. Příspěvek nebude do schválení správcem veřejně dostupný.

Šablony pro příspěvky konference MoodleMoot.cz 2021 

Finální verze příspěvků je nutno připravit a následně odeslat v požadovaném formátu:

WordŠablona pro plný příspěvek

WordŠablona pro abstrakt v tištěném sborníku

Šablony obsahují další instrukce pro použití. Příspěvky odesílejte ve formátu word.

Stránka: () 1 ... 22 23 24 25 26 27 28
O autorovi / About Author
Datum vložení:
Date of entry:
7. září 2021
Jméno autora/autorů:
Author name(s):

Daniel Rajdl, Kristína Mizeráková, Lucie Pešanová

Organizace:
Organization/Company/Institution:
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
Země:
Country:
Česká republika
Představení autorů:
About authors:

MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.
Email: rajdl@fnplzen.cz
Zastávaná funkce: metodik portálu
POSTUDIUM.cz, metodik e-learningového týmu LFP
Název instituce: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, Husova 3, 301 00 Plzeň

Mgr. Kristína Mizeráková
Telefon: +420 377 593 489
Email: kristina.mizerakova@lfp.cuni.cz
Zastávaná funkce: koordinátorka portálu
POSTUDIUM.cz a e-learningového týmu LFP
Název instituce: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, Husova 3, 301 00 Plzeň

Lucie Pešanová
Email: lucie.pesanova@lfp.cuni.cz
Zastávaná funkce: administrátorka portálu POSTUDIUM.cz
Název instituce: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, Husova 3, 301 00 Plzeň

O  příspěvku / About Presentation
Název příspěvku:
Title of the presentation:
Moodle: praktické tipy
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Čeština
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

MOODLE je na Lékařské fakultě v Plzni dlouhodobě využíván v pregraduální výuce mediků a také v postgraduálním a celoživotním vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, odborné i laické veřejnosti. V příspěvku se zaměříme na vybrané funkce MOODLE a jejich přizpůsobení individuálním potřebám (H5P, využití uživatelských polí pro vyhledávací systém kurzů, využití odkazů na soubory při centrální správě kurzů, implementace platební brány). Prezentaci doplníme o zkušenosti s používáním MOODLE v období distanční výuky (úloha studentů při nahrávání, zpracování a zveřejňování nahrávek prezentací v MOODLE; jejich názor na užitečnost záznamů prezentací a postoj pedagogů k e-learningu; použití Safe Exam Browseru k proktoringu). Prakticky porovnáme integraci externích nástrojů do MOODLE: Vimeo vs YouTube, 360° prohlídka H5P vs Kuula; interní MOODLE H5P editor vs aplikace Lumi).

Klíčová slova:
Keywords:

<p>MOODLE, celoživotní vzdělávání, firemní vzdělávání, záznamy přednášek, zapojení studentů, H5P, Safe Exam Browser, Vimeo, Kuula, Lumi</p>

Abstract (English)
(nepovinné/optional)

MOODLE has been used at the Faculty of Medicine in Pilsen for a long time in undergraduate medical education as well as in postgraduate education and continuous professional development of health care professionals and education of the general public. In this presentation, we will focus on selected MOODLE features and their adaptation to individual needs (H5P, use of custom fields for course search module, use of file links in central course management, implementation of payment gateway). Furthermore, we will share our experience with the use of MOODLE in distance learning (the role of students in recording, processing and publishing recordings of presentations in MOODLE; students´ opinion on the usefulness of presentations recordings and the attitude of teachers towards e-learning; the use of Safe Exam Browser for proctoring). Practical comparisons of the integration of external tools into MOODLE: Vimeo vs YouTube, 360° tour in H5P vs Kuula; internal MOODLE H5P editor vs Lumi application).

Keywords (English)
(nepovinné/optional)

MOODLE, lifelong learning, corporate training, lecture recordings, student engagement, H5P, Safe Exam Browser, Vimeo, Kuula, Lumi

Délka příspěvku:
Duration:
30 minut
Cílová skupina (více variant):
Target group:
Obecně/General
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Sektor:
Sector:
Univerzity/Universities
Prezentace/Článek:
Presentation/Full paper:
Příspěvek konference:
Paper:
Dokument aplikace Word 2007 abstrakt_sbornik_2021_LFP_Rajdl_Mizerakova_Pesanova.docx

Editovat Schválit 
Stránka: () 1 ... 22 23 24 25 26 27 28