Příspěvky konference

Informace pro autory příspěvků

Pro zápis příspěvku na konferenci:

  1. Zapište se do kurzu (pro registrované!). 
  2. Klikněte na záložku "Přidat záznam". 
  3. Vyplňte formulář příspěvku. 
  4. Tlačítkem "Uložit" příspěvek odešlete do databáze konference. Příspěvek nebude do schválení správcem veřejně dostupný.

Šablony pro příspěvky konference MoodleMoot.cz 2021 

Finální verze příspěvků je nutno připravit a následně odeslat v požadovaném formátu:

WordŠablona pro plný příspěvek

WordŠablona pro abstrakt v tištěném sborníku

Šablony obsahují další instrukce pro použití. Příspěvky odesílejte ve formátu word.

Stránka: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 28 ()
O autorovi / About Author
Datum vložení:
Date of entry:
10. červen 2021
Jméno autora/autorů:
Author name(s):

Vojtěch Havlis

Organizace:
Organization/Company/Institution:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Země:
Country:
Česká republika
Představení autorů:
About authors:

Centrum informačních technologií Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

O  příspěvku / About Presentation
Název příspěvku:
Title of the presentation:
Novinky v Moodle Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve vazbě na využití videokonferečních nástrojů pro potřeby výuky na VŠ
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Čeština
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

V příspěvku bude reflektována reakce Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na situaci spojenou s pandemií COVID-19. Obsahově se v příspěvku zaměříme především na problematiku „nových“ požadavků, které se před covidovou pandemií nevyskytovaly, dále na edukaci a podporou  uživatelů, kteří se museli velmi rychle s novým prostředím seznámit a v neposlední řadě na integraci videokonferenčního sorfwaru. Bude představen zvolený způsob komunikace s koncovým uživatelem (vyučujícím) a nástroje, které k tomu byly využity.

Klíčová slova:
Keywords:

Moodle, MS Teams, videokonfereční nástroje, online výuka

Abstract (English)
(nepovinné/optional)

The presentation will reflect the reaction of the University of South Bohemia in České Budějovice to the situation associated with the COVID-19 pandemic. In terms of content, the article focuses mainly on the issue of "new" requirements that did not occur before the covid pandemic, education and support for users who need to become familiar with the new environment very quickly and, last but not least, the integration of video conferencing software. The chosen method of communication with the end user (teacher) and the tools that were used for this will be introduced.

Keywords (English)
(nepovinné/optional)
Délka příspěvku:
Duration:
30 minut
Cílová skupina (více variant):
Target group:
Manažeři vzdělávání/Manager
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Pokročilý/Advanced learners
Sektor:
Sector:
Univerzity/Universities
Prezentace/Článek:
Presentation/Full paper:
Příspěvek konference:
Paper:
Dokument aplikace Word 2007 abstrakt_sbornik_2021_Havlis.docx

Editovat Schválit 
Stránka: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 28 ()