Conference Contributions

Information for authors

To send a conference contribution:

  1. Enrol in this course.
  2. Choose tab "Add entry".
  3. Fill out the form.
  4. Use the "Save" button to send the paper to the conference database. The contribution will not be publicly available until approved by the administrator.

Templates for presenter materials of MoodleMoot.cz 2021

Please use templates:

WordTemplate for full paper 

WordTemplate for abstract in printed proceedings

Please send contributions in Word format.

Page: () 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 28 ()
O autorovi / About Author
Datum vložení:
Date of entry:
29 July 2021
Jméno autora/autorů:
Author name(s):

Jana Nunvářová, Petra Poulová

Organizace:
Organization/Company/Institution:
Univerzita Hradec Králové
Země:
Country:
Česká republika
Představení autorů:
About authors:

Ing. Jana Nunvářová

Telefon: +420 775 102 326

Email: jana.nunvarova@uhk.cz

Název instituce: Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové

 

doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.

Telefon: +420 493 332 205

Email: petra.poulova@uhk.cz

Název instituce: Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
O  příspěvku / About Presentation
Název příspěvku:
Title of the presentation:
VYUŽITÍ DIGITÁLNÍHO STORYTELLINGU V EKONOMICKÉM PŘEDMĚTU NA STŘEDNÍ ŠKOLE
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Čeština
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

Digitální storytelling patří mezi nové metody ve vzdělávání, které se snaží zvýšit zájem žáků o dané téma a přiblížit jim odborné pojmy srozumitelným způsobem. Tato metoda je obzvláště vhodná pro starší žáky středních škol, kteří mohou vytvářet své vlastní digitální příběhy a rozvíjet se jak v studované oblasti, tak v používání informačních technologií. Pomocí výběrového šetření bylo zjištěno, že studenti preferují kombinaci frontální výuky s metodu digitálního storytellingu, kterou vnímají jako motivační nebo fixační nástroj ve výuce.

Klíčová slova:
Keywords:

digitální storytelling, vzdělávání, informační technologie

Abstract (English)
(nepovinné/optional)

Digital storytelling is one of the new teaching methods that seeks to raise students' interest in studying and explain them professional topics in an understandable way. This method is especially suitable for older high school students who can create their own digital stories and develop both in the field of study and in the use of information technology. The sample survey shows that students prefer a combination of frontal teaching with the method of digital storytelling, which they perceive as a motivational or fixative tool in education.

Keywords (English)
(nepovinné/optional)

digital storytelling, education, information technologies

Délka příspěvku:
Duration:
15 minut
Cílová skupina (více variant):
Target group:
Manažeři vzdělávání/Manager
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Začátečník/Beginners
Sektor:
Sector:
Školy/School
Prezentace/Článek:
Presentation/Full paper:
Příspěvek konference:
Paper:
Word 2007 document Nunvarova_Poulova_Vyuziti digitalniho storytellingu v ekonomickem predmetu na stredni skole_MoodleMoot_2021.docx

Editovat Schválit 
Page: () 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 28 ()