Conference Contributions

Information for authors

To send a conference contribution:

  1. Enrol in this course.
  2. Choose tab "Add entry".
  3. Fill out the form.
  4. Use the "Save" button to send the paper to the conference database. The contribution will not be publicly available until approved by the administrator.

Templates for presenter materials of MoodleMoot.cz 2021

Please use templates:

WordTemplate for full paper 

WordTemplate for abstract in printed proceedings

Please send contributions in Word format.

Page: () 1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ()
O autorovi / About Author
Datum vložení:
Date of entry:
27 August 2021
Jméno autora/autorů:
Author name(s):

Nina Hrtoňová, Václav Maněna, Michal Černý

Organizace:
Organization/Company/Institution:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Země:
Country:
Česká republika
Představení autorů:
About authors:

Nina Hrtoňová
Telefon: +420 777 775 654
E-mail: nina.hrtonova1@mpsv.cz
Zastávaná funkce: metodička, koordinátorka
Název instituce: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Václav Maněna
Telefon: +420 777 637 362
E-mail: vaclav@manena.info
Web: https://manena.info

Michal Černý
Telefon: +420 608 80 2924
E-mail: mcerny@phil.muni.cz
Web: https:// cernyedtech.wordpress.com

O  příspěvku / About Presentation
Název příspěvku:
Title of the presentation:
Moodle a překonávání bariér
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Čeština
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

Příspěvek představuje možnosti využití LMS Moodle jako nástroje k překonávání technických, sociálně-ekonomických a znalostních bariér. Tento přístup je ilustrován na konkrétní implementaci LMS Moodle v projektu DigiKatalog, který pracuje s digitálními kompetencemi obyvatel dle referenčního rámce DigComp a v provázaném souboru portálů a aplikací cílí na jejich zvyšování. V online aplikaci EVALDO si mohou své digitální kompetence otestovat zaměstnanci, zaměstnavatelé a všichni zájemci z řad široké veřejnosti. Dle výsledku jsou jim pak doporučeny vzdělávací zdroje. V textu jsou uvedeny výhody a nevýhody nasazení LMS Moodle, který v této konkrétní implementaci slouží jako platforma pro e-learningové kurzy, jenž by měly být dostupné co největšímu množství zájemců. Autoři se více zaměřují na překonávání technických bariér (např. aby uživatelé mohli Moodle používat na co nejvíce zařízeních), ale také na překonávání obtíží z hlediska uživatelské přívětivosti e-learningových kurzů. Jsou představeny plánované novinky v LMS Moodle verze 4, která přinese významné změny v přehlednosti, použitelnosti a uživatelské přívětivosti nejen pro studující, ale také pro tvůrce e-learningových materiálů. Pozornost je věnována  i pojmu dostupnost.

Klíčová slova:
Keywords:

digitální kompetence, DigComp, dostupnost, MOODLE, evaluace, e-learning

Abstract (English)
(nepovinné/optional)
Keywords (English)
(nepovinné/optional)
Délka příspěvku:
Duration:
30 minut
Cílová skupina (více variant):
Target group:
Manažeři vzdělávání/Manager
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Pokročilý/Advanced learners
Sektor:
Sector:
Veřejná správa/Goverment
Prezentace/Článek:
Presentation/Full paper:
Word 2007 document hrtonova_manena_cerny_moodlemoot_2021.docx
Příspěvek konference:
Paper:
Word 2007 document hrtonova_manena_cerny_moodlemoot_2021_abstrakt.docx

Editovat Schválit 
Page: () 1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ()