Conference Contributions

Information for authors

To send a conference contribution:

  1. Enrol in this course.
  2. Choose tab "Add entry".
  3. Fill out the form.
  4. Use the "Save" button to send the paper to the conference database. The contribution will not be publicly available until approved by the administrator.

Templates for presenter materials of MoodleMoot.cz 2021

Please use templates:

WordTemplate for full paper 

WordTemplate for abstract in printed proceedings

Please send contributions in Word format.

Page: () 1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ()
O autorovi / About Author
Datum vložení:
Date of entry:
30 August 2021
Jméno autora/autorů:
Author name(s):

Tereza Havránková, Bartlomiej Wroblewski, Petr Grolmus, Jana Čepičková, Lucie Rohlíková, Viktor Chejlava

Organizace:
Organization/Company/Institution:
Západočeská univerzita v Plzni, Ústav jazykové přípravy, Katedra výpočetní a didaktické techniky, Fakulta pedagogická
Země:
Country:
Česká republika
Představení autorů:
About authors:

Tereza Havránková, Bartlomiej Wroblewski, Petr Grolmus, Jana Čepičková, Lucie Rohlíková, Viktor Chejlava

Západočeská univerzita v Plzni, Ústav jazykové přípravy,  Katedra výpočetní a didaktické techniky, Fakulta pedagogická

O  příspěvku / About Presentation
Název příspěvku:
Title of the presentation:
Moodle jako platforma pro online soutěž v anglickém jazyce
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

Článek popisuje zkušenosti načerpané při pořádání krajské on-line soutěže v porozumění anglickému odbornému textu pro žáky středních škol v Plzeňském kraji. Soutěž byla realizována s využitím learning management systému (LMS) Moodle. Realizovány byly dva navazující ročníky soutěže, během kterých došlo k postupnému vyladění soutěže za pomoci zpětné vazby od žáků i učitelů a vyhodnocení learning analytics. Soutěže se v prvním ročníku ve školním roce 2018/2019 zúčastnilo 1105  studentů z 27 škol a ve druhém ročníku 1707 studentů z 20 škol. Byly realizovány 4 školní on-line kola, a pak on-line semifinále a face-to-face finále. Ve školních kolech na realizaci soutěže dohlíželi zaškolení učitelé přímo ve školách. Žáci mohli do on-line systému přistupovat ze školní  počítačové učebny nebo z mobilních zařízení (tablety, chytré telefony). Semifinále a finále na Západočeské univerzitě v Plzni se zúčastnili vítězové školních kol. V článku je popsáno dělení studentů do kategorií podle typu školy a věku, navržení samotného technického řešení v podobě on-line testových úloh v kurzech v LMS Moodle, a také i možné výhledy do budoucích ročníků soutěže.

Klíčová slova:
Keywords:

Moodle, Online soutěž, anglický jazyk

Abstract (English)
(nepovinné/optional)
Keywords (English)
(nepovinné/optional)
Délka příspěvku:
Duration:
30 minut
Cílová skupina (více variant):
Target group:
Manažeři vzdělávání/Manager
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Pokročilý/Advanced learners
Sektor:
Sector:
Univerzity/Universities
Prezentace/Článek:
Presentation/Full paper:
Příspěvek konference:
Paper:
Word 2007 document abstrakt_sbornik_2021_ZČU_Kolektiv autorů.docx

Editovat Schválit 
Page: () 1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ()